Justitieutskottets sammanträde

10.00 torsdag 14 januari 2021

Föredragningslista

Justitieutskottet 2020/21:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:19
Datum och tid: 2021-01-14 10:00
Plats: RÖ 7-44

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet (JuU13)
Fortsatt beredning
Proposition 2020/21:52 och motioner
Föredragande: EL

4. Ökad ordning och säkerhet i frivården (JuU15)
Beredning
Proposition 2020/21:54 och motioner
Föredragande: LL

5. EU-frågor

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 januari 2021 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 2020/21:18
Utkast till betänkande 2020/21:JuU13, Yttrande från konstitutionsutskottet delas på torsdag
PM, recit och motioner
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser