Finansutskottets sammanträde

10.00 tisdag 20 oktober 2020

Föredragningslista

Finansutskottet 2020/21:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9
Datum och tid: 2020-10-20 10:00
Plats: Andrakammarsalen

1. Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken
Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Henry Ohlsson

2. Nästa sammanträde
Torsdag 22 oktober kl. 11.00

Bilagor


1. Program, underlags PM och presentation