Finansutskottets sammanträde

11.00 tisdag 13 oktober 2020

Föredragningslista

Finansutskottet 2020/21:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7
Datum och tid: 2020-10-13 11:00
Plats: RÖ 9-54

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Anmälningar
- Information inför IMF:s och Världsbankens årsmöten 2020
- Fråga om mottagande av prop. 2020/21:14 Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta, och eventuella följdmotioner från socialförsäkringsutskottet

3. Justering av protokoll

4. Riksrevisorns årliga rapport 2020 (FiU9)
Fortsatt beredning
Redogörelse 2019/20:RR5
Föredragande: CES

5. Några frågor om OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering (FiU29)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:174
Föredragande: CH

6. Övrigt


7. Nästa sammanträde
Torsdag 15 oktober kl. 11.00

Bilagor


2. Informations PM inför IMF:s och världsbankens årsmöten 2020
Proposition 2020/21:14
3. Protokoll 2020/21:6
4. Utkast till betänkande 2020/21:FiU9
5. Utkast till betänkande 2020/21:FiU29