Finansutskottets sammanträde

10.00 torsdag 8 april 2021

Föredragningslista

Finansutskottet 2020/21:49


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:49
Datum och tid: 2021-04-08 10:00
Plats: Lektionssal 1

Upprop

1. Medgivande att delta på distans

kl. 10-11
2. Forskningsförmiddag i utskotten
Finansieringen av den framtida välfärden i kommuner och regioner
Josefina Syssner, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet och Lovisa Persson, forskare vid Institutet för näringslivsforskning (IFN)

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Tisdag 13 april kl. 10.30

Bilagor


2. Underlag delas senare
4. Protokoll nr. 2020/21:48