Finansutskottets sammanträde

11.00 torsdag 14 januari 2021

Föredragningslista

Finansutskottet 2020/21:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:25
Datum och tid: 2021-01-14 11:00
Plats: RÖ 9-54

Upprop

1. Fråga om medgivande att delta på distans

2. Skatteverkets hantering av krisstöd med anledning av coronaviruset
Information
Generaldirektör Katrin Westling Palm

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Mer träffsäkra krisstöd för att möta coronapandemins konsekvenser (FiU38)
Fortsatt beredning, tidigare behandlat den 12 jan
Föredragande: CH

6. Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar (FiU16)
Beredning
Prop. 2020/21:33, motioner
Föredragande: EJ

7. Förslag till utskottsinitiativ
Fortsatt behandling

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde
Tisdag 19 januari kl. 11.00

Bilagor


2. PPT
3. Protokoll 2020/21:24
6. Föredragnings-PM, motioner: 2020/21:3752 (L), 2020/21:1229, y 4 (SD)
7. Förslag från M (tidigare behandlat den 7/1 och 12/1)
och V (tidigare behandlat den 12/1)