Finansutskottets sammanträde

11.00 torsdag 17 december 2020

Planerat sammanträde

Finansutskottet

Datum och tid: Torsdag 2020-12-17 kl. 11:00
Plats: RÖ9-54