Finansutskottets sammanträde

11.00 tisdag 15 december 2020

Planerat sammanträde

Finansutskottet

Datum och tid: Tisdag 2020-12-15 kl. 11:00
Plats: RÖ9-54