Finansutskottets sammanträde

11.00 torsdag 10 december 2020

Planerat sammanträde

Finansutskottet

Datum och tid: Torsdag 2020-12-10 kl. 11:00
Plats: RÖ9-54