Civilutskottets sammanträde

09.00 torsdag 8 april 2021

Föredragningslista

Civilutskottet 2020/21:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:23
Datum och tid: 2021-04-08 09:00
Plats: RÖ7-41

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Ersättningsrätt och insolvensrätt (CU10)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: RH, MK

4. Verksamheten i Europeiska unionen under 2020
Fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2020/21:115
Föredragande: SH

5. Övriga frågor

6. Riksdagens forskningsförmiddag ‒ information om forskning om barns rättigheter att komma till tals inom ramen för den familjerättsliga regleringen
Information från forskare Annika Reijmer om forskningsläget på temat Hur stärker vi barns rättigheter och möjligheter att komma till tals inom ramen för den familjerättsliga regleringen?

7. Riksdagens forskningsförmiddag ‒ information om forskning om bostadsbristen för dem med svag ekonomi
Information från forskare Hans Lind och Martin Grander om forskningsläget på temat Hur löser vi bostadsbristen för dem med svag ekonomi?

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 april 2021 kl. 11.00

Bilagor