Civilutskottets sammanträde

11.00 tisdag 23 februari 2021

Föredragningslista

Civilutskottet 2020/21:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16
Datum och tid: 2021-02-23 11:00
Plats: RÖ7-41

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Information från Finansdepartementet
Information om remissutfallet för förslagen i Ds 2020:19 Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen

4. Bostadspolitik (CU9)
Beredning 2
Motioner
Föredragande: RH, SH

5. Fastighetsrätt (CU11)
Beredning 3
Motioner
Föredragande: Sjö

6. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2020/21:3427 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 14 och 15 till socialutskottet
Föredragande: RH

7. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2020/21:1869 av Viktor Wärnick och John Weinerhall (båda M) till miljö- och jordbruksutskottet
Föredragande: EH

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 februari 2021 kl. 9.30

Bilagor