EU-nämndens sammanträde

10.00 onsdag 23 juni 2021

EU-nämnden


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2021-06-23 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
 2. Jordbruks- och fiskefrågor
  Statsrådet Jennie Nilsson
  Återrapport från möte i rådet den 26-27 maj 2021
  Återrapport från informellt möte den 14-15 juni 2021
  Information och samråd inför möte i rådet den 28-29 juni 2021

 3. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 18 juni 2021 
 4. (ev.) Övriga frågor

  Anm: 
  Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 23 juni 2021 kl. 13.00 i Förstakammarsalen och behandlar:
  * Europeiska rådet