EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 11 juni 2021

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2020/21:47


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2021-06-11 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
 2. Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Socialminister Lena Hallengren
  Återrapport från videomöte den 15-16 mars 2021
  Information och samråd inför möte i rådet den 14-15 juni 2021
 3. (ca. kl. 09.30) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Statsrådet Ardalan Shekarabi.
  Återrapport från videomöte den 3 december 2020
  Information och samråd inför möte i rådet den 14 juni 2021
 4. (ca. kl. 09.40) Sysselsättningsocialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
  Återrapport från videomöte den 15 mars 2021
  Information och samråd inför möte i rådet den 14 juni 2021
 5. (ca. kl. 10.10) Sysselsättningsocialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Statsrådet Märta Stenevi
  Återrapport från videomöte den 15 mars 2021
  Information och samråd inför
   möte i rådet den 14 juni 2021
 6. (ca kl. 10.30) Utrikes frågor - utveckling
  Statsrådet Per Olsson Fridh
  Återrapport från videomöte den 29 april 2021
  Information och samråd inför videomöte den 14 juni 2021
 7. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 4 juni 2021 samt uppteckningar från sammanträdena den 21 och 24 maj 2021. 
 8. (ev.) Övriga frågor

  Anm: 
  Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 16 juni 2021 kl. 08.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor