Förste vice talman besöker Uppsala län

Förste vice talman Åsa Lindestam (S) besöker Uppsala län som en del av riksdagens uppmärksammande av demokratins genombrott för hundra år sedan.