Seminarium om det Östliga partnerskapet 10 år

14.00 tisdag 5 november 2019

Talman Andreas Norlén står värd för ett seminarium med anledning av det Östliga partnerskapets tioårsjubileum. Seminariet har rubriken: "The role of Parliaments and parliamentarians, dialogue and pluralism in a democracy".

Seminariet hålls på engelska. Det är öppet för inbjudna gäster samt media med riksdagens pressackreditering.

Tid: Klockan 14–15.30
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Vid seminariet medverkar talmannen, tredje vice talman Kerstin Lundgren (C), utrikesutskottets ordförande Kenneth G Forslund (S) och vice ordförande Hans Wallmark (M) samt inbjudna ministrar och parlamentariker från de sex partnerskapsländerna och Polen.

EU:s östliga partnerskap etablerades 2009, efter initiativ från Sverige och Polen.

Ansök om pressackreditering för en dag