Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 12 november 2019

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:10
Datum och tid: 2019-11-12 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringsprotokollen
Beredning
Föredragande: JJ och SS

4. Vissa förvaltningsärenden
Beredning
Föredragande: JJ

5. Regeringens kontroll av kommissionens befogenheter att anta delegerande akter
Beredning
Föredragande: JD

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2019/20:9
3-5. Recit