Socialutskottets sammanträde

14.30 onsdag 3 juni 2020

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:52


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:52
Datum och tid: 2020-06-03 14:30
Plats: RÖ 4-09

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Folkhälsomyndigheten
SKR och Folkhälsomyndigheten informerar om lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset.

3. Arbetsrutiner för EU-information och överläggningar i utskotten och samråd i EU-nämnden.
Föredragande: CB

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdag den 4 juni 2020 kl. 10.30

Bilagor