Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

08.00 torsdag 20 februari 2020

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:22
Datum och tid: 2020-02-20 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Miljöråd 5 mars 2020
Överläggning och information
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
Miljödepartementet

2. Information om avslutat finskt och nytt kroatiskt ordförandeskap
Information
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
Miljödepartementet

3. Justering av protokoll

4. Kommissionens arbetsprogram 2020 (MJU5y)
Justering
COM(2020) 37
Föredragande: MB

5. Vattenvård (MJU10)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: CN

6. Utskottets arbetsplan
Föredragande: MB

7. Övriga frågor

8. Information från Livsmedelsverket
Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström informerar om hot- och säkerhetsaspekter kopplat till myndighetens verksamhet

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 mars 2020 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning och bilagor
Punkt 2: PM
Punkt 3: Protokoll 2019/20: 20
Punkt 4: Förslag till yttrande
Punkt 5: PM
Punkt 6: Preliminär arbetsplan

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider