Konstitutionsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 31 mars 2020

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:38
Datum och tid: 2020-03-31 11:00
Plats: RÖ4-09

1. Anmälningar

2. Planerade ärenden
Information

3. EU-bevakning

4. Rutiner för beredning av EU-ärenden
Föredragande: AW

5. Justering av protokoll

6. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2019/20:3125
yrkande 1 av Sten Bergheden (M)
från kulturutskottet
Föredragande: KÖ

7. Redogörelse för resa till Indien

8. Redogörelse för resa till Japan

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Prel sammanträdestider och utkast till ärendeplan
2. KansliPM
3. KansliPM och underlag från RK (delas elektroniskt under
fredagen)
4. PM Arbetsrutiner för information och överläggningar
i utskotten och EU-nämnden
5. Protokoll
6. KansliPM och motion
7-8. Redogörelse för resa