Finansutskottets sammanträde

11.00 fredag 28 augusti 2020

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:65


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:65
Datum och tid: 2020-08-28 11:00
Plats: RÖ 9-54

1. Stöd till enskilda näringsidkare med anledning av coronaviruset
Information
Finansminister Magdalena Andersson
Statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé, Arbetsmarknadsdepartementet

2. Ändring i riksbankslagen till stöd för samarbete med internationella organ
Information
Erik Thedeen, generaldirektör Finansinspektionen
Stefan Ingves, riksbankschef

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Eventuellt underlag delas senare.
2. PPT Riksbanken
4. Protokoll 2019/20:64