Finansutskottets sammanträde

11.00 torsdag 26 mars 2020

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:38
Datum och tid: 2020-03-26 11:00
Plats: RÖ 9-54

1. Information med anledning av coronaviruset
Finansminister Magdalena Andersson

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)
Justering
Motioner
Föredragande: KS

5. Den europeiska gröna given (FiU1y)
Justering
COM(2019) 640
Föredragande: CK

6. Riksrevisionens rapport om föråldrade IT-system i förvaltningen (FiU35)
Fortsatt beredning
Skr. 2019/20:82
Föredragande: CES

7. Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med anledning av coronaviruset (FiU51)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:132
Föredragande: CH, MP

8. Övrigt
9.
10. Nästa sammanträde
Måndag 30 mars kl. 11.00

Bilagor3. Protokoll nr. 2019/20:37
4. Förslag till betänkande FiU25
5. Förslag till yttrande FiU1y
6. Utkast till betänkande FiU35
7. Utkast till betänkande FiU51, Motioner 2019/20:3519 (M) 2019/20:3520 (KD) Inkomna skrivelser från Svenska bankföreningen (dnr. 1571-2019/20), Almega (dnr 1578-2019/2020), Kompetensföretagen Almega (dnr 1598-2019/20) och Lernia (dnr 1597-2019/20) Sveriges kommuner och regioner
Svenska regionala flygplatser