EU-nämndens sammanträde

08.45 onsdag 20 maj 2020

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:52


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-05-20 kl. 08:45
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Turism
  Näringsminister Ibrahim Baylan
  Information och samråd inför videomöte den 20 maj 2020
 2. (ca. kl. 09.00) Konkurrenskraft - forskning och rymd 
  Statsrådet Matilda Ernkrans
  Återrapport från möte i rådet den 28 februari 2020
  Återrapport från videomöte den 7 april 2020
  Information och samråd inför videomöte den 29 maj 2020
 3. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 15 maj och uppteckningar från sammanträdena den 27 april, 4 och 6 maj 2020.

 4. (ev.) Övriga frågor