Beslut

16.00 onsdag 16 maj 2018
Riksdagen beslutar om ärenden. Föredragningslista (pdf)