Beslut

16.00 onsdag 25 april 2018
Riksdagen beslutar om ärenden. Föredragningslista (pdf)