Riksdagsförvaltningens diarium

Här kan du söka bland ärenden i Riksdagsförvaltningens diarium och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut

Handlingar du vill begära ut

Du har inte lagt till några handlingar än. Lägg till handlingar genom att klicka på "Lägg till" på respektive handling i listan nedan.

Så här söker du

 1. Skriv in ett sökord. Du kan också söka direkt på ett diarienummer, exempelvis 43-2016/17.
 2. Välj ett filter för att avgränsa din sökning, exempelvis ett utskott.
 3. Välj datum för att avgränsa din sökning

Så här söker du

Hoppa till filter
 • Begäran om allmän handling

  Civilutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  598-2023/24
 • Överenskommelse om hyra Mercurius 12

  Riksdagsförvaltningen

  Datum:
  Diarienummer:
  596-2023/24
 • Granskningsrapport RiR 2023:19 - Systemet för återkallelser av uppehållstillstånd

  Riksdagen

  Datum:
  Diarienummer:
  595-2023/24
 • Önskemål om information i utskottet om vintervägsunderhållet

  Trafikutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  583-2023/24
 • Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i förslaget till ändring av förordningar vad gäller vissa rapporteringskrav på områdena finansiella tjänster och investeringsstöd

  Finansutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  582-2023/24
 • KKR, rådsmöte den 7-8 december 2023

  EU-nämnden

  Datum:
  Diarienummer:
  580-2023/24
 • Ekofin, rådsmöte den 8 december 2023

  EU-nämnden

  Datum:
  Diarienummer:
  579-2023/24
 • Skrivelse om permanent fred i Taiwan

  Utrikesutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  577-2023/24
 • Serviceavtal speedgates

  Riksdagsförvaltningen

  Datum:
  Diarienummer:
  574-2023/24
 • Beslut från JO

  Justitieutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  573-2023/24
 • Beslut från JO

  Justitieutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  571-2023/24
 • Rekrytering av utvecklare

  Riksdagsförvaltningen

  Datum:
  Diarienummer:
  570-2023/24
 • Möte med Utrikesdepartementets säkerhetspolitiska rapportörer

  Utrikesutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  568-2023/24
 • TTE-telekommunikation, rådsmöte den 5 december 2023

  EU-nämnden

  Datum:
  Diarienummer:
  566-2023/24
 • TTE-transport, rådsmöte den 4 december 2023

  EU-nämnden

  Datum:
  Diarienummer:
  565-2023/24
 • Skrivelse angående aviserad ökning av banavgifter för godstrafik på järnväg

  Trafikutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  560-2023/24
 • MAKULERAD

  Riksdagen

  Datum:
  Diarienummer:
  559-2023/24
 • BSPC - Brev till utrikesministern om uppföljning på den 32:a resolutionen

  Riksdagen

  Datum:
  Diarienummer:
  558-2023/24
 • Ansökan om ledighet

  Riksdagen

  Datum:
  Diarienummer:
  557-2023/24
 • Begäran om allmän handling

  Riksdagsförvaltningen

  Datum:
  Diarienummer:
  553-2023/24