Protokoll utskottssammanträde 2013/14:4

Utskottens protokollUtrikesutskottets protokoll 2013/14:4

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE
2013/14:4

DATUM

2013-10-17

TID

09:30–11:45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Inför utrikesrådet
(FAC) och

allmänna rådet (GAC)

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, utrikesrådet Torbjörn Sohlström, politiskt
sakkunnige Emilie af Jochnick, departementsrådet Andrés Jato och kanslirådet
Cecilia Tamm, samtliga Utrikesdepartementet, lämnade information inför
utrikesrådet (FAC) och allmänna rådet (GAC).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

UD:s ekonomi och
utrikesförvaltningen

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, statssekreterare Tanja Rasmusson,
planeringschef Tove Fribergh, expeditionschef Fredrik Jörgensen, Politiskt
sakkunnige Märta Sundbäck och kanslirådet Katarina

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.