Till innehåll på sidan

En ny rymdlag

Statens offentliga utredningar 2021:91

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

sou 2021 91

En ny rymdlag

BETÄNKANDE AV

RYMDLAGSUTREDNINGEN

SOU 2021:91

En ny rymdlag

Betänkande av Rymdlagsutredningen

Stockholm 2021

SOU 2021:91

SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2021

ISBN
978-91-525-0269-3
(tryck)

ISBN
978-91-525-0270-9
(pdf)

ISSN
0375-250X

Till statsrådet Matilda Ernkrans

Regeringen beslutade den 2 april 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.