Torsdag den 9 juni 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-06-09

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Torsdagen den 9 juni 2022

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Finansutskottets betänkande FiU42

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017–2021

____

____

 0.00

0.00

16

Skatteutskottets betänkande SkU28

Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

1

Anna Vikström (S)

6

2

Niklas Wykman (M)

6

3

David Lång (SD)

6

4

Helena Vilhelmsson (C)

6

5

Tony Haddou (V)

8

6

Hampus Hagman (KD)

6

7

Gulan Avci (L)

6

____

____

 0.44

0.44

17

Skatteutskottets betänkande SkU29

Skattelättnad för arbetsresor – ett

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.