Torsdag den 4 juni 2020

TalarlistaKammarens talarlista 2020-06-04

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 4 juni 2020

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

2

Trafikutskottets betänkande TU13

 

 

 

Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkerings-avgifter

 

 

 

1

Thomas Morell (SD)

8

 

 

2

Magnus Jacobsson (KD)

4

 

 

3

Denis Begic (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.18

0.18

3

Trafikutskottets betänkande TU12

 

 

 

Luftfartsfrågor

 

 

 

1

Åsa Coenraads (M)

8

 

 

2

Thomas Morell (SD)

8

 

 

3

Mikael Larsson (C)

6

 

 

4

Magnus Jacobsson (KD)

8

 

 

5

Helena Gellerman (L)

8

 

 

6

Denis Begic (S)

8

 

 

7

Lorentz Tovatt (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.54

1.12

4

Utrikesutskottets utlåtande UU16

 

 

 

Det östliga partnerskapet efter 2020

 

 

 

1

Pyry Niemi (S)

8

 

 

2

Margareta Cederfelt (M)

8

 

 

3

Ludvig Aspling (SD)

8

 

 

4

Kerstin Lundgren (C)

6

 

 

5

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

 

 

6

Robert Halef (KD)

8

 

 

7

Joar Forssell (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.54

2.06

5

Försvarsutskottets betänkande FöU4

 

 

 

Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor

 

 

 

1

Caroline Nordengrip (SD)

4

 

 

2

Lars Thomsson (C)

4

 

 

3

Mattias Ottosson (S)

6

 

 

4

Alexandra Anstrell (M)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.20

2.26

6

Försvarsutskottets betänkande FöU10

 

 

 

Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter

 

 

 

1

Mattias Ottosson (S)

6

 

 

2

Alexandra Anstrell (M)

6

 

 

3

Lars Thomsson (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.18

2.44

7

Socialutskottets betänkande SoU9

 

 

 

Socialtjänst- och barnfrågor

 

 

 

1

Mats Wiking (S)

6

 

 

2

Johan Hultberg (M)

6

 

 

3

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

6

 

 

4

Martina Johansson (C)

6

 

 

5

Maj Karlsson (V)

6

 

 

6

Cecilia Engström (KD)

6

 

 

7

Lina Nordquist (L)

6

 

 

8

Jon Thorbjörnson (V)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.46

3.30

8

Socialutskottets betänkande SoU12

 

 

 

Kompetensförsörjning och prioriteringar inom hälso- och sjukvården m.m.

 

 

 

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

 

 

2

Johan Hultberg (M)

6

 

 

3

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

6

 

 

4

Sofia Nilsson (C)

6

 

 

5

Karin Rågsjö (V)

6

 

 

6

Lina Nordquist (L)

6

 

 

7

Dag Larsson (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.42

4.12

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 12 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.