Till innehåll på sidan

Torsdag den 4 april 2019

TalarlistaKammarens talarlista 2019-04-04

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Torsdagen den 4 april 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

6

Finansutskottets betänkande FiU17

Riksrevisionens rapport om tillämpningen av den kommunala finansieringsprincipen

____

____

0.00

0.00

7

Finansutskottets betänkande FiU25

Statlig förvaltning och statistikfrågor

____

____

0.00

0.00

8

Finansutskottets betänkande FiU34

Offentlig upphandling

1

Edward Riedl (M)

6

2

Dennis Dioukarev (SD)

6

3

Ulla Andersson (V)

8

4

Jakob Forssmed (KD)

8

5

Johan Pehrson (L)

6

6

Gunilla Carlsson (S)

8

7

Karolina Skog (MP)

6

____

____

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.