Torsdag den 30 mars 2023

TalarlistaKammarens talarlista 2023-03-30

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Torsdagen den 30 mars 2023

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

10

Trafikutskottets betänkande TU6

Yrkestrafik och taxi

1

Sten Bergheden (M)

8

2

Ulrika Heie (C)

8

3

Magnus Oscarsson (KD)

8

4

Kadir Kasirga (S)

8

5

Daniel Helldén (MP)

8

6

Thomas Morell (SD)

8

7

Helena Gellerman (L)

8

8

Linda W Snecker (V)

8

____

____

 1.04

1.04

11

Justitieutskottets betänkande JuU9

Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

1

Lars Isacsson (S)

8

2

Pontus Andersson (SD)

6

3

Charlotte Nordström (M)

8

4

Lotta

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.