Torsdag den 24 november 2016

TalarlistaKammarens talarlista 2016-11-24

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Torsdagen den 24 november 2016

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

5

Skatteutskottets betänkande SkU7

Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission

____

____

 0.00

0.00

6

Skatteutskottets betänkande SkU8

Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

1

Adnan Dibrani (S)

6

2

Jörgen Warborn (M)

6

3

Olle Felten (SD)

6

____

____

 0.18

0.18

7

Utbildningsutskottets betänkande UbU5

En stärkt yrkeshögskola

1

Erik Bengtzboe (M)

5

2

Fredrik Christensson (C)

6

3

Christina Örnebjär (L)

6

4

Larry

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.