Torsdag den 23 april 2020

TalarlistaKammarens talarlista 2020-04-23

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Torsdagen den 23 april 2020

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

12

Finansutskottets betänkande FiU33

Ett nytt konto- och värdefackssystem

1

Fredrik Olovsson (S)

4

____

____

 0.04

0.04

13

Finansutskottets betänkande FiU39

Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet

1

Lars Thomsson (C)

8

2

Håkan Svenneling (V)

4

3

Fredrik Olovsson (S)

5

4

Jan Ericson (M)

8

5

Charlotte Quensel (SD)

6

____

____

 0.31

0.35

14

Civilutskottets betänkande CU12

Ersättningsrätt och insolvensrätt

1

Michael Rubbestad (SD)

5

2

Martina

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.