Till innehåll på sidan

Torsdag den 21 september 2017

TalarlistaKammarens talarlista 2017-09-21

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 21 september 2017

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Utbildningsutskottets betänkande UbU3

 

 

 

Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun

 

 

 

1

Håkan Bergman (S)

4

 

 

2

Erik Bengtzboe (M)

4

 

 

3

Daniel Riazat (V)

3

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.11

0.11

10

Konstitutionsutskottets betänkande KU2

 

 

 

En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag

 

 

 

1

Fredrik Eriksson (SD)

8

 

 

2

Emanuel Öz (S)

6

 

 

3

Marta Obminska (M)

6

 

 

4

Agneta Börjesson (MP)

6

 

 

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.32

0.43

 

Totalt anmäld tid 0 tim. 43 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.