Torsdag den 20 april 2017

TalarlistaKammarens talarlista 2017-04-20

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Torsdagen den 20 april 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Justitieutskottets betänkande JuU18

Polisfrågor

1

Elin Lundgren (S)

8

2

Krister Hammarbergh (M)

8

3

Adam Marttinen (SD)

8

4

Annika Hirvonen Falk (MP)

8

5

Johan Hedin (C)

8

6

Linda Snecker (V)

8

7

Roger Haddad (L)

8

8

Andreas Carlson (KD)

6

____

____

 1.02

1.02

10

Justitieutskottets betänkande JuU21

Unga lagöverträdare

1

Sultan Kayhan (S)

8

2

Ellen Juntti (M)

8

3

Adam Marttinen (SD)

8

4

Annika Hirvonen Falk (MP)

8

5

Johan

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.