Torsdag den 16 mars 2017

TalarlistaKammarens talarlista 2017-03-16

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Torsdagen den 16 mars 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

5

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU16

Arbetsmarknadsutredningen

1

Raimo Pärssinen (S)

8

2

Marco Venegas (MP)

6

3

Ali Esbati (V)

8

4

Niklas Wykman (M)

8

5

Sven-Olof Sällström (SD)

10

6

Annika Qarlsson (C)

8

7

Fredrik Malm (L)

6

8

Désirée Pethrus (KD)

8

____

____

 1.02

1.02

6

Trafikutskottets betänkande TU10

Luftfartsfrågor

1

Karin Svensson Smith (MP)

12

2

Rikard Larsson (S)

10

3

Edward Riedl (M)

12

4

Tony Wiklander (SD)

8

5

Daniel

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.