Torsdag den 13 april 2023

TalarlistaKammarens talarlista 2023-04-13

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Torsdagen den 13 april 2023

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

10

Utrikesutskottets betänkande UU14

Ukraina

1

Aron Emilsson (SD)

8

2

Azra Muranovic (S)

8

3

Stefan Olsson (M)

8

4

Håkan Svenneling (V)

8

5

Kerstin Lundgren (C)

8

6

Magnus Berntsson (KD)

8

7

Jacob Risberg (MP)

8

8

Martin Melin (L)

8

9

Katarina Tolgfors (M)

8

____

____

1.12

1.12

11

Finansutskottets betänkande FiU26

Kommunala frågor

1

Jan Ericson (M)

8

2

Eva Lindh (S)

8

3

Hans Eklind (KD)

6

4

Mattias

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.