Till innehåll på sidan

Torsdag den 11 juni 2020

TalarlistaKammarens talarlista 2020-06-11

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Torsdagen den 11 juni 2020

Kl.

11.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

5

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU4

Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali

1

Hanna Gunnarsson (V)

8

2

Kenneth G Forslund (S)

8

3

Hans Wallmark (M)

8

4

Sven-Olof Sällström (SD)

8

5

Kerstin Lundgren (C)

8

6

Lars Adaktusson (KD)

8

7

Joar Forssell (L)

8

8

Janine Alm Ericson (MP)

8

9

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

6

____

____

 1.10

1.10

6

Utrikesutskottets betänkande UU10

Verksamheten i Europeiska

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.