Tisdag den 9 maj 2023

TalarlistaKammarens talarlista 2023-05-09

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Tisdagen den 9 maj 2023

Kl.

13.00

Arbetsplenum

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

20

Skatteutskottets betänkande SkU13

Skatteförfarande

1

Boriana Åberg (M)

8

2

Hanna Westerén (S)

8

3

Cecilia Engström (KD)

8

4

Bo Broman (SD)

8

5

Cecilia Rönn (L)

8

6

Ciczie Weidby (V)

8

7

Helena Lindahl (C)

8

8

Marielle Lahti (MP)

8

____

____

1.04

1.04

21

Civilutskottets betänkande CU5

Riksrevisionens rapport om Konsumentverkets tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor

____

____

0.00

1.04

22

Civilutskottets betänkande CU8

Konsumenträtt

1

Lars

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.