Till innehåll på sidan

Tisdag den 23 juni 2020

TalarlistaKammarens talarlista 2020-06-23

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Tisdagen den 23 juni 2020

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering efter debattens slut

 

 

 

Interpellationssvar

 

13.00

 

Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

8

Finansutskottets betänkande FiU62

 

 

 

Extra ändringsbudget för 2020 – Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

 

 

 

1

Fredrik Olovsson (S)

6

 

 

2

Ulla Andersson (V)

8

 

 

3

Maria Gardfjell (MP)

8

 

 

4

Edward Riedl (M)

8

 

 

5

Charlotte Quensel (SD)

8

 

 

6

Johan Hedin (C)

5

 

 

7

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

 

 

8

Mats Persson (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.55

0.55

9

Finansutskottets utlåtande FiU63

 

 

 

Subsidiaritetsprövning av kommissionens ändrade förslag till beslut om Europeiska unionens egna medel

 

 

 

1

Charlotte Quensel (SD)

6

 

 

2

Ulla Andersson (V)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.10

1.05

10

Näringsutskottets betänkande NU20

 

 

 

Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

 

 

 

1

Helene Hellmark Knutsson (S)

6

 

 

2

Lorena Delgado Varas (V)

4

 

 

3

Amanda Palmstierna (MP)

6

 

 

4

Helena Antoni (M)

4

 

 

5

Tobias Andersson (SD)

4

 

 

6

Per Schöldberg (C)

4

 

 

7

Arman Teimouri (L)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.32

1.37

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.