Till innehåll på sidan

Tisdag den 18 februari 2020

TalarlistaKammarens talarlista 2020-02-18

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Tisdagen den 18 februari 2020

Kl.

13.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

22

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU6

 

 

 

Jakt och viltvård

 

 

 

1

Kristina Yngwe (C)

8

 

 

2

John Widegren (M)

8

 

 

3

Runar Filper (SD)

8

 

 

4

Kjell-Arne Ottosson (KD)

6

 

 

5

Malin Larsson (S)

8

 

 

6

Nina Lundström (L)

6

 

 

7

Maria Gardfjell (MP)

8

 

 

8

Marléne Lund Kopparklint (M)

6

 

 

9

Rebecka Le Moine (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.06

1.06

23

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU7

 

 

 

Skogspolitik

 

 

 

1

Kristina Yngwe (C)

8

 

 

2

John Widegren (M)

8

 

 

3

Mats Nordberg (SD)

8

 

 

4

Magnus Oscarsson (KD)

6

 

 

5

Nina Lundström (L)

8

 

 

6

Isak From (S)

8

 

 

7

Maria Gardfjell (MP)

8

 

 

8

Rebecka Le Moine (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.02

2.08

24

Utrikesutskottets betänkande UU13

 

 

 

Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete

 

 

 

1

Magdalena Schröder (M)

8

 

 

2

Annika Strandhäll (S)

8

 

 

3

Markus Wiechel (SD)

4

 

 

4

Magnus Ek (C)

6

 

 

5

Robert Halef (KD)

8

 

 

6

Janine Alm Ericson (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.42

2.50

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.