Till innehåll på sidan

Tisdag den 15 december 2020

TalarlistaKammarens talarlista 2020-12-15

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Tisdagen den 15 december 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

11.00

Votering

13.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

26

Utbildningsutskottets betänkande UbU1

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.