Tisdag den 14 juni 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-06-14

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Tisdagen den 14 juni 2022

Kl.

09.00

Arbetsplenum

13.00

Votering

Avtackning efter voteringens slut

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

27

Konstitutionsutskottets betänkande KU20

Granskningsbetänkande

____

____

0.00

0.00

Inledning

1

Karin Enström (M)

8

2

Hans Ekström (S)

8

3

Matheus Enholm (SD)

6

4

Per Schöldberg (C)

6

5

Mia Sydow Mölleby (V)

8

6

Tuve Skånberg (KD)

6

7

Nina Lundström (L)

6

8

Camilla Hansén (MP)

6

____

____

0.54

0.54

Regeringens förhållande till riksdagen (kapitel 1)

1

Karin Enström (M)

6

2

Marie

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.