Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidanTillbaka till dokumentet

Onsdag den 7 mars 2018

TalarlistaKammarens talarlista 2018-03-07

Onsdagen den 7 mars 2018

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

19

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU7

 

 

 

Integration

 

 

 

1

Annelie Karlsson (S)

10

 

 

2

Jessika Roswall (M)

10

 

 

3

Paula Bieler (SD)

8

 

 

4

Maria Ferm (MP)

8

 

 

5

Fredrik Christensson (C)

8

 

 

6

Christina Höj Larsen (V)

10

 

 

7

Robert Hannah (L)

8

 

 

8

Erik Slottner (KD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.10

1.10

20

Utbildningsutskottets betänkande UbU14

 

 

 

Gymnasieskolan

 

 

 

1

Maria Stockhaus (M)

6

 

 

2

Stefan Jakobsson (SD)

8

 

 

3

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

7

 

 

4

Daniel Riazat (V)

8

 

 

5

Christer Nylander (L)

6

 

 

6

Annika Eclund (KD)

6

 

 

7

Caroline Helmersson Olsson (S)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.49

1.59

21

Utbildningsutskottets betänkande UbU15

 

 

 

Vuxenutbildning

 

 

 

1

Ida Drougge (M)

7

 

 

2

Stefan Jakobsson (SD)

7

 

 

3

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

7

 

 

4

Daniel Riazat (V)

7

 

 

5

Håkan Bergman (S)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.36

2.35

22

Utbildningsutskottets betänkande UbU12

 

 

 

En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor

 

 

 

1

Betty Malmberg (M)

6

 

 

2

Thomas Strand (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.12

2.47

 

Gemensam debatt MJU9 och MJU10

 

 

23

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU9

 

 

 

Naturvård och områdesskydd

 

 

 

1

Monica Haider (S)

8

 

 

2

Jesper Skalberg Karlsson (M)

8

 

 

3

Runar Filper (SD)

8

 

 

4

Stina Bergström (MP)

8

 

 

5

Kristina Yngwe (C)

8

 

 

6

Jens Holm (V)

8

 

 

7

Lars Tysklind (L)

8

 

 

8

Lars-Axel Nordell (KD)

8

 

 

9

Johan Hultberg (M)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.12

3.59

24

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU10

 

 

 

Biologisk mångfald

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

3.59

25

Justitieutskottets betänkande JuU18

 

 

 

Unga lagöverträdare

 

 

 

1

Ellen Juntti (M)

8

 

 

2

Adam Marttinen (SD)

8

 

 

3

Johan Hedin (C)

8

 

 

4

Roger Haddad (L)

8

 

 

5

Andreas Carlson (KD)

8

 

 

6

Sultan Kayhan (S)

8

 

 

7

Mats Pertoft (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.56

4.55

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 55 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Till toppen