Till innehåll på sidan

Onsdag den 7 mars 2018

TalarlistaKammarens talarlista 2018-03-07

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Onsdagen den 7 mars 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

19

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU7

Integration

1

Annelie Karlsson (S)

10

2

Jessika Roswall (M)

10

3

Paula Bieler (SD)

8

4

Maria Ferm (MP)

8

5

Fredrik Christensson (C)

8

6

Christina Höj Larsen (V)

10

7

Robert Hannah (L)

8

8

Erik Slottner (KD)

8

____

____

1.10

1.10

20

Utbildningsutskottets betänkande UbU14

Gymnasieskolan

1

Maria Stockhaus (M)

6

2

Stefan Jakobsson (SD)

8

3

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

7

4

Daniel Riazat (V)

8

5

Christer

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.