Till innehåll på sidan

Onsdag den 6 april 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-04-06

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Onsdagen den 6 april 2022

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

46

Konstitutionsutskottets betänkande KU12

Ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut

____

____

0.00

0.00

47

Konstitutionsutskottets betänkande KU13

Föreningsfrihet och terroristorganisationer

1

Karin Enström (M)

8

2

Fredrik Lindahl (SD)

5

3

Mia Sydow Mölleby (V)

6

4

Tuve Skånberg (KD)

5

5

Sofie Eriksson (S)

8

6

Per Schöldberg (C)

6

____

____

0.38

0.38

48

Konstitutionsutskottets betänkande KU16

Utlandsspioneri

1

Jessica Wetterling (V)

8

2

Nina Lundström

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.