Till innehåll på sidan

Onsdag den 31 maj 2023

TalarlistaKammarens talarlista 2023-05-31

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Onsdagen den 31 maj 2023

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

17

Konstitutionsutskottets betänkande KU17

Riksrevisionens årsredovisning för 2022

____

____

 0.00

0.00

18

Konstitutionsutskottets betänkande KU35

Sekretessgenombrott vid utlämnande för teknisk bearbetning eller teknisk lagring av uppgifter

1

Peter Hedberg (S)

6

2

Jessica Wetterling (V)

6

3

Lars Engsund (M)

4

____

____

 0.16

0.16

19

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU19

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget

1

Caroline

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.