Onsdag den 30 november 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-11-30

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 30 november 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

13

Skatteutskottets betänkande SkU3

 

 

 

Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar

 

 

 

1

Mathias Tegnér (S)

8

 

 

2

Yasmine Eriksson (SD)

8

 

 

3

Crister Carlsson (M)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.24

0.24

14

Skatteutskottets betänkande SkU4

 

 

 

Stärkt system för samordningsnummer

 

 

 

1

Sofie Eriksson (S)

8

 

 

2

Ilona Szatmári Waldau (V)

8

 

 

3

David Lång (SD)

8

 

 

4

Helena Vilhelmsson (C)

8

 

 

5

Boriana Åberg (M)

8

 

 

6

Marielle Lahti (MP)

8

 

 

7

Cecilia Engström (KD)

8

 

 

8

Cecilia Rönn (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

1.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Näringsutskottets betänkande NU6

 

 

 

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

 

 

 

1

Åsa Eriksson (S)

8

 

 

2

Lorena Delgado Varas (V)

10

 

 

3

Anette Rangdag (SD)

6

 

 

4

Elin Söderberg (MP)

8

 

 

5

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

8

 

 

6

Ulrika Liljeberg (C)

8

 

 

7

Lili André (KD)

8

 

 

8

Vasiliki Tsouplaki (V)

10

 

 

9

Amanda Lind (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.14

2.42

16

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU9

 

 

 

Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

 

 

 

1

Zara Leghissa (S)

6

 

 

2

Tony Haddou (V)

6

 

 

3

Nima Gholam Ali Pour (SD)

6

 

 

4

Jonny Cato (C)

8

 

 

5

Jessica Rosencrantz (M)

6

 

 

6

Annika Hirvonen (MP)

8

 

 

7

Ingemar Kihlström (KD)

6

 

 

8

Mauricio Rojas (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.54

3.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU7

 

 

 

Riksrevisionens rapport om digitala läkarbesök och hyrläkare i sjukskrivningsprocessen

 

 

 

1

Jessica Rodén (S)

6

 

 

2

Mona Olin (SD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.12

3.48

18

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU8

 

 

 

Riksrevisionens rapport om migrationsdomstolarnas handläggningstider i asylmål

 

 

 

1

Nima Gholam Ali Pour (SD)

6

 

 

2

Tony Haddou (V)

6

 

 

3

Magnus Resare (M)

4

 

 

4

Annika Hirvonen (MP)

8

 

 

5

Mauricio Rojas (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.30

4.18

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 18 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.