Till innehåll på sidan

Onsdag den 29 mars 2023

TalarlistaKammarens talarlista 2023-03-29

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Onsdagen den 29 mars 2023

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

19

Civilutskottets betänkande CU16

Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs

1

Malcolm Momodou Jallow (V)

8

2

Markus Kallifatides (S)

6

3

Larry Söder (KD)

6

4

Katarina Luhr (MP)

6

____

____

 0.26

0.26

20

Socialutskottets betänkande SoU27

Senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista

____

____

 0.00

0.26

21

Trafikutskottets betänkande TU8

Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg

____

____

 0.00

0.26

22

Skatteutskottets betänkande SkU8

Bättre

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.