Till innehåll på sidan

Onsdag den 24 oktober 2018

TalarlistaKammarens talarlista 2018-10-24

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 24 oktober 2018

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

13

Finansutskottets betänkande FiU7

 

 

 

Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.00

14

Justitieutskottets betänkande JuU2

 

 

 

Rättelse i lagen om ändring i rättegångsbalken

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.00

15

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU5

 

 

 

Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.00

16

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU6

 

 

 

Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.00

17

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU7

 

 

 

Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

 

 

 

1

Linda Lindberg (SD)

6

 

 

2

Kadir Kasirga (S)

4

 

 

3

Hans Eklind (KD)

3

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.13

0.13

18

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU8

 

 

 

Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.13

 

Totalt anmäld tid 0 tim. 13 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.