Till innehåll på sidan

Onsdag den 22 september 2021

TalarlistaKammarens talarlista 2021-09-22

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 22 september 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

12

Socialutskottets betänkande SoU3

 

 

 

Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

 

 

 

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

 

 

2

Mikael Dahlqvist (S)

6

 

 

3

Camilla Waltersson Grönvall (M)

8

 

 

4

Linda Modig (C)

6

 

 

5

Karin Rågsjö (V)

7

 

 

6

Lina Nordquist (L)

6

 

 

7

Nicklas Attefjord (MP)

6

 

 

8

Clara Aranda (SD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.51

0.51

13

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU5

 

 

 

Genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten

 

 

 

1

Markus Selin (S)

10

 

 

2

Elin Segerlind (V)

8

 

 

3

Jakob Olofsgård (L)

6

 

 

4

Maria Gardfjell (MP)

8

 

 

5

Betty Malmberg (M)

8

 

 

6

Staffan Eklöf (SD)

8

 

 

7

Rickard Nordin (C)

8

 

 

8

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

1.55

14

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU4

 

 

 

Producentansvar och straffansvar för nedskräpning

 

 

 

1

Jessica Rosencrantz (M)

8

 

 

2

Yasmine Eriksson (SD)

8

 

 

3

Kjell-Arne Ottosson (KD)

6

 

 

4

Marlene Burwick (S)

8

 

 

5

Magnus Ek (C)

8

 

 

6

Jakob Olofsgård (L)

6

 

 

7

Maria Gardfjell (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.52

2.47

 

Totalt anmäld tid 2 tim. 47 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.